Mijn favorieten

Disclaimer website WK makelaars

De website van WK makelaars en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links zijn eigendom van WK makelaars. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WK makelaars. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
De op deze website getoonde informatie wordt door WK makelaars met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Hoewel WK makelaars alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is WK makelaars niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
Verwijzingen naar sites die niet door WK makelaars worden onderhouden, zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel WK makelaars uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door WK makelaars worden onderhouden wordt afgewezen.
WK makelaars sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.