Mijn favorieten

Extreme schaarste op de woningmarkt!

Ook dit kwartaal heeft WK makelaars weer de cijfers van de bestaande bouw onder de loep genomen en vergeleek de plaatsen Hoofddorp en Nieuw-Vennep met Haarlem en Amsterdam. Waar we in het tweede kwartaal de krapte ligt zagen afnemen is deze volgens de laatste cijfers weer fors toegenomen.

De grafiek met krapte indicatoren laat duidelijk zien dat er in Hoofddorp en Nieuw-Vennep alleen voldoende keuze is in de categorie vrijstaande woningen. Bijna alle andere typen duiken onder de twee! Deze indicator geeft het aantal woningen aan waaruit een potentiële koper kan kiezen. In een markt waar evenwicht is tussen vraag en aanbod staat de indicator op zeven. Naarmate dat getal lager is spreekt men van schaarste.


Een andere interessante vergelijking is de verdeling naar type koper per plaats. De grafiek laat zien hoe de verschillende typen kopers zijn vertegenwoordigd in de bestaande bouw. Opvallend is dat er in Amsterdam en Haarlem relatief veel verkocht wordt aan beleggers, Haarlem en Nieuw-Vennep niet populair zijn bij expats en het aandeel van de starter en de doorstromer (op Amsterdam na) ongeveer gelijk is.
De woningmarkt is voor verkopers momenteel erg prettig, vervelende bijkomstigheid is dat deze groep meestal ook wat terug moet kopen. Hoe pak je dit nu slim aan? Het team van NVM kantoor WK makelaars heeft veel ervaring met aankoop en verkoop van huizen en appartementen in de regio en werkt op “No Cure, No Pay” basis. Op wkmakelaars.nl is een goed track record te vinden van de inmiddels gerealiseerde transacties. In een vrijblijvend gesprek adviseren zij potentiële kopers en verkopers graag welke aanpak het beste bij hun situatie past. wkmakelaars.nl | info@wkmakelaars.nl | 023-2052143